Dodatočné úpravy

Chromátovanie zinkovej vrstvy hrúbky 5 - 20 μm zlepšuje odolnosť vrstvy a dodáva jej typický strieborný, zlatý odlesk.

Dodatočnými úpravami zvyšujeme koróznu odolnosť kovového povrchu, uľahčujeme zábeh povrchu pohyblivých strojných súčiastok. Úpravy majú zároveň dekoratívny charakter - dlhodobým zachovaním lesku a farby zinkovej vrstvy zlepšujeme vzhľad komponentov a dielcov:

      - transparentná (modrá) pasivácia bez obsahu Cr6+ - vytvára rovnomerný modrý odtieň


Špecifikácia

Elektrolyticky vylúčený povlak STN EN 12329 - pasivácia bez CrVI. Zinok je galvanicky nanášaný v slabo kyslom chloridovom kúpeli. Pasivácia môže byť modrá (bez CrVI) a žltá.

Pasivácia

Jedná sa o chemickú zlúčeninu, ktorá sa vytvorí na povrchu kovu pri reakcii s chemickým kúpeľom. Slúži k: 

     - zvýšeniu koróznej odolnosti kovového povrchu

     - zlepšuje vzhľad povrchu

     - uľahčuje zábeh povrchu pohyblivých strojných súčiastok