Predúprava

Kovové dielce a komponenty obsahujú rôzne nečistoty na povrchu. V rámci komplexnej starostlivosti poskytujeme aj odmorovanie (odstránenie) hrdzavých čiernych materiálov a iných nečistôt.